ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 71 - ΑΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 71 - ΑΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 71 - ΑΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 71 - ΑΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 71 - ΑΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 71 - ΑΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 71 - ΑΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 71 - ΑΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 71 - ΑΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 71 - ΑΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 71 - ΑΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 71 - ΑΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Γλυκύτατο ὄνομα - Γλυκερία!
Τὸ συναντοῦμε κυρίως στὴν Θράκη, ὅπου μαρτύρησε, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς ὅπου ζοῦν Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες.
13 Μαΐου -

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ´. Τὴν ὡραιότητα.
Τὴν καλλιπάρθενον, Χριστοῦ τιµήσωµεν,
τὴν ἀριστεύσασαν πόνοις ἀθλήσεως,
καὶ ἀσθενείᾳ τῆς σαρκός, τὸν ὄφιν καταβαλοῦσαν·
πόθω γὰρ τοῦ Κτίσαντος, τῶν βασάνων τὴν ἔφοδον,
 ὡς οὐδὲν ἡγήσατο, καὶ θεόθεν δεδόξασται·
πρὸς ἣν ἀναβοήσωµεν πάντες, χαίροις θεόφρον Γλυκερία.

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.