ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 70 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 70 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 70 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 70 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 70 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 70 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 70 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 70 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 70 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 70 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 70 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Σίγουρα θὰ ἔχετε ἀκούσει τὴν παροιμία:
«Σπίτι χωρὶς Γιάννη, προκοπὴ δὲν κάνει!»

Στὸ Ἅγιο Βάπτισμα τοῦ δικοῦ σας Γιάννη μοιρᾶστε «Ὀρθόδοξες Μπομπονιέρες» μὲ τοὺς βίους ὅλων τῶν Ἁγίων μὲ τὸ ὄνομα Ἰωάννης, ποὺ περιλαμβάνονται στὴν ἀγαπημένη σας σειρά «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα».
Εἰδικὰ ἂν τὸ Βάπτισμα τελεῖται στὴν Θεσσαλία, γνωρῖστε στοὺς δικούς σας αὐτὸ τὸ ὑπόδειγμα γεναίου ἐφήβου, ἕναν ἀκόμη Ἅγιο τῆς Λαρίσης.


«Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης γεννήθηκε στὴν περιοχὴ τῆς Μονεμβασίας, στὸ χωριὸ Γεράκι Λακωνίας, στὴν Πελοπόννησο, στὰ πραγματικὰ δύσκολα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς τοῦ γένους μας. Ἦταν γιὸς ἱερέως καὶ ἐπειδὴ καταλάβαινε πόσο μεγάλη τιμὴ καὶ εὐλογία ἦταν αὐτό, ὅταν τὸν ρωτοῦσαν τὸ ὄνομά του, ἔλεγε μὲ καμάρι «εἶμαι τοῦ παππᾶ ὁ γιός.

Ὁ πατέρας του ἦταν ἐφημέριος στὸ γειτονικὸ χωριὸ Γοῦβες Λακωνίας. Ἀπὸ τὸ χωριὸ αὐτὸ καταγόταν ἡ μητέρα τοῦ Ἰωάννη.

Τὸ 1770 οἱ Ἑλληνορθόδοξοι εἶχαν γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ἐπαναστατήσει κατὰ τῶν μωαμεθανῶν. Ὁ Σουλτάνος, γιὰ νὰ τούς τιμωρήσῃ, ἔστειλε τάγματα τουρκαλβανῶν σὲ ὅλα τὰ ἐπαναστατημένα χωριά. Τὸ τάγμα, ποὺ ἐπιτέθηκε στὸ χωριὸ τοῦ Ἰωάννη, θανάτωσε τὸν ...»

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 70».

Τέταρτη ἔκδοση!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.