ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 67 - ΑΓΙΟΣ ΔΑΥΙΔ Ο ΔΕΝΔΡΙΤΗΣ Ο ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 67 - ΑΓΙΟΣ ΔΑΥΙΔ Ο ΔΕΝΔΡΙΤΗΣ Ο ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 67 - ΑΓΙΟΣ ΔΑΥΙΔ Ο ΔΕΝΔΡΙΤΗΣ Ο ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 67 - ΑΓΙΟΣ ΔΑΥΙΔ Ο ΔΕΝΔΡΙΤΗΣ Ο ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 67 - ΑΓΙΟΣ ΔΑΥΙΔ Ο ΔΕΝΔΡΙΤΗΣ Ο ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Δαυίδ, ὄνομα τοῦ Ἁγίου Προφητάνακτος Δαυίδ, ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἁγίων, εἶναι, ὅμως, ἕνα σχετικὰ σπάνιο γιὰ Ἑλληνόπουλα ὄνομα.

Στὴν Βάπτιση τοῦ παιδιοῦ σας, μαζὶ μὲ ἄλλα «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα», χαρῖστε καὶ τὸ «Ἅγιος Δαυὶδ ὁ Δενδρίτης».

«Τετρακόσια περίπου χρόνια, μετὰ τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἕνας νεαρὸς ξεκίνησε ἀπὸ τὴν πατρίδα του, τὴν μακρινὴ Μεσοποταμία γιὰ τὴν Δύση. Στὴν πλάτη του κουβαλοῦσε τὰ ἀπολύτως ἀναγκαῖα.
Ἡ καρδιά του ἦταν...»

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 67».

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.