ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 64 - ΑΓΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 64 - ΑΓΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 64 - ΑΓΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 64 - ΑΓΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 64 - ΑΓΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 64 - ΑΓΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 64 - ΑΓΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 64 - ΑΓΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 64 - ΑΓΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 64 - ΑΓΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Καλλιόπη!
Ἕνα ὄμορφο ὄνομα, μιᾶς γενναιοτάτης Ἁγίας Μάρτυρος!
Ἡ Ἁγία Καλλιόπη τόλμησε νὰ μὴν βγάλῃ πιστοποιητικὸ θυσίας στὰ εἴδωλα, γιὰ τὸ ''καλὸ'' τῆς Αὐτοκρατορίας.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης
Τοῦ Σωτῆρος τὸ κάλλος ἐκ ψυχῆς ἀγαπήσασα,
καλλιπάρθενε κόρη, Καλλιόπη πανεύφημε,
ἠγώνισαι στερρῶς ὑπὲρ αὐτοῦ,
καὶ δόξης ἠξιώθης θεϊκῆς·
διὰ τοῦτό σου τὴν μνήμην τὴν ἱεράν,
τιμῶμεν ἐκβοῶντές σοι,
δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἱσχύν,
δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι,
δόξα τῷ χορηγοῦντι διὰ σοῦ, ἠμῖν πταισμάτων ἄφεσιν.

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.