ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 59 - Ο ΕΝ ΚΑΝΑ ΓΑΜΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 59 - Ο ΕΝ ΚΑΝΑ ΓΑΜΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 59 - Ο ΕΝ ΚΑΝΑ ΓΑΜΟΣ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 59 - Ο ΕΝ ΚΑΝΑ ΓΑΜΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ποτὲ στὴν ἱστορία τοῦ ἑλληνορθοδόξου γένους δὲν ὑπῆρξε τόση πολλὴ ἄγνοια καὶ  προδηλοφθαλμοφανῶς, τόση λίγη ἁγνεία! Προετοιμάζουμε τὰ παιδιά μας γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἀντιμετωπίσουν καὶ νὰ ἀλλάξουν αὐτὴν τὴν πραγματικότητα.

Στὸν δικό σας, πραγματικό, γάμο ἐσεῖς χαρῖστε μπουμπουνιέρα μὲ αὐτὸ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» καὶ ξεκινῆστε τὴν σημαντικότερη περίοδο τῆς ζωῆς σας μὲ τὴν ἀσύγκριτη εὐλογία τῆς ἐσωτερικῆς καὶ διακριτικῆς ἱεραποστολῆς. 

Καλὴ δύναμη καὶ καλὴ ἐπιτυχία στὴν μοναδικὴ καὶ ἀσύλληπτα ὄμορφη περιπέτεια τῆς δημιουργίας πραγματικῆς οἰκογενείας, Ὀρθοδόξου οἰκογενείας!

Τολμῆστε! Ἐσεῖς πληρώνετε τὸ βιβλιαράκι καὶ ἐμεῖς σᾶς κάνουμε δῶρο κουφέτα, θήκη, κορδέλλες καὶ αὐτοκόλλητο ἐνθυμίου.