ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 57 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 57 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 57 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 57 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 57 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

«Ὀρθόδοξες Μπομπονιέρες!»
Πόσο συχνὰ ἀκοῦμε ἀπὸ ὅσους παραγγέλνουν «Ὀρθόδοξες Μπομπονιέρες» τὸ ἐξῆς σχόλιο:
«Πόσο θὰ ἤθελα νὰ γνώριζα τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου καὶ πρὶν ἀπὸ τὶς βαπτίσεις τῶν ἄλλων παιδιῶν μου.»

Ἑορτάζουμε τὴν μνήμη τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Παρασκευῆς στὶς 26 Ἰουλίου. Τὰ ἱερὰ λείψανά της φυλάσσονται σὲ ἱερὲς μονὲς καὶ ἐνορίες.

Τὴν Ἁγία Παρασκευὴ τὴν ἀγαποῦν καὶ τὴν τιμοῦν πολλοὶ χριστιανοὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Εἶναι πολὺ θαυματουργὴ καὶ ὅσοι ζητοῦν τὶς πρεσβεῖες της, κυρίως γιὰ τὴν θεραπεία τῶν ματιῶν τους, λαμβάνουν πάντοτε ἀπάντηση.

©Copyright Ἐκδόσεις Ποταμίτου

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 57»