ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 56 - ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΠΡΕΝΤΑΝ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 56 - ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΠΡΕΝΤΑΝ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 56 - ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΠΡΕΝΤΑΝ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 56 - ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΠΡΕΝΤΑΝ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 56 - ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΠΡΕΝΤΑΝ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 56 - ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΠΡΕΝΤΑΝ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 56 - ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΠΡΕΝΤΑΝ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ἐντυπωσιᾶστε διακριτικὰ τοὺς καλεσμένους στὴν βάπτιση τοῦ παιδιοῦ σας, γνωρῖστε τους τὸν βίο Ὀρθοδόξου Ἁγίου ἀπὸ τὴν Ἰρλανδία, μὲ «Ὀρθόδοξες Μπομπονιέρες!»

16 Μαΐου -
Τὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ βιβλίο αὐτὸ τὰ ἀντλήσαμε ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο ἀρχαῖο σύγγραμμα «Τὸ Ταξίδι τοῦ Ἁγίου Μπρένταν».

Τὸ 1976 ὁ Βρεταννὸς ἱστορικὸς καὶ εὐρενητὴς Τὶμ Σέβεριν θέλοντας νὰ ἀποδείξῃ τὴν ἱστορικὴ αὐθεντικότητα τοῦ «Ταξιδιοῦ τοῦ Ἁγίου Μπρένταν», ναυπήγησε ἀκριβὲς ἀντίγραφο τοῦ πλοιαρίου τοῦ Ἁγίου Μπρένταν. Ναυτολόγησε πλήρωμα μὲ τὸ ὁποῖο ἔθεσαν στόχο νὰ πραγματοποιήσουν τὴν ἴδια ἀκριβῶς διαδρομὴ ποὺ εἶχε διανύσει ὁ Ἅγιος. Ἔτσι σαλπάρησαν ἀπὸ τὴν Ἰρλανδία γιὰ τὴν Νῆσο Πέκφορντ τῆς περιοχῆς Νιουφάουντλαντ τοῦ Καναδᾶ, μὲ ἐνδιάμεσους σταθμοὺς στὶς Ὑβρίδες Νήσους καὶ στὴν Ἰσλανδία, ἔτσι ὅπως ἀκριβῶς εἶχε κάνει καὶ ὁ Ἅγιος. Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐπιτυχημένη ἀποστολὴ συνέγραψε βιβλίο στὸ ὁποῖο καταγράφει μὲ λεπτομέρειες τὴν ἀπόλυτη αὐθεντικὸτητα ὅλων ὅσων περιγράφει στὸ βιβλίο του ὁ Ἅγιος Μπρένταν. Τὸ βιβλίο τοῦ Τὶμ Σέβεριν ἔγινε πολὺ δημοφιλὲς καὶ μεταφράστηκε σὲ 16 γλῶσσες.

©Copyright Ἐκδόσεις Ποταμίτου

Διαθέσιμο σὲ τρεῖς γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.