ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 55 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 55 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 55 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 55 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 55 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 55 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 55 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Γιὰ τὴν Ἁγία Μαρῖνα τί γνωρίζουμε;

Μὲ τὶς «Ὀρθόδοξες Μπομπονιέρες» γνωρίζουμε τοὺς θησαυροὺς τῆς Ὀρθοδοξίας στὰ παιδιά μας καὶ τοὺς καλεσμένους στὴ βάπτιση τῶν παιδιῶν μας!

Ὅλοι οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες πηγαίνουν στὸν Χριστὸ καὶ πρεσβεύουν γιὰ ἐμᾶς νὰ εἴμαστε κι ἐμεῖς γενναῖοι καὶ νὰ ὁμολογοῦμε παντοῦ καὶ πάντα τὴν ἀνόθευτη Πίστη μας στὸν γλυκύτατο Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν Χριστό, τὸ Δεύτερο πρόσωπο, τῆς Ὑπεραγίας Τριάδος. Ἡ Ἁγία Μαρίνα ἔζησε στὸ τέλος τοῦ τρίτου αἰῶνος, στὸν καιρὸ τοῦ φρικτοῦ διώκτου τῶν Χριστιανῶν, τοῦ Διοκλητιανοῦ. Τὴν μνήμη τῆς Ἁγίας τὴν γιορτάζουμε στὶς 17 Ἰουλίου. Τμήματα τῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος βρίσκονται σὲ ἱεροὺς ναοὺς καὶ μονές.

Διαθέσιμο σὲ τρεῖς γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.