ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 52 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 52 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 52 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 52 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 52 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 52 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 52 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ δημοφιλὴ ὀνόματα σὲ ὅλον τὸν κόσμο, καὶ κυρίως στὴν Μεγαλόνησο Κύπρο καὶ στὴν Ἀχαΐα.
Πασίγνωστο τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου· ὡστόσο, πόσοι γνωρίζουν τὸν βίο του;
Χαρῖστε «Ὀρθόδοξες Μπομπονιέρες»!

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ -

«Ὁ μεγαλύτερος ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἑλλάδος εἶναι ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στὴν πανέμορφη καὶ ἀρχαία πόλη τῶν Πατρῶν. Ἐγκαινιάστηκε τὸ 1974, εἶναι χωρητικότητας 5.500, τὸ ἐξωτερικὸ ὕψος τοῦ τρούλου 46 μέτρα. Σ᾽ αὐτὸν τὸν ἐξαιρετικὸ ναὸ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴν Κύπρον καὶ ὅλον τὸν κόσμο ἔχουν τὴ μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ προσκυνήσουν μέρος τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου ᾽Ανδρέου. 

Ὁ Πολιοῦχος Ἅγιος τῶν Πατρῶν εἶναι ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Προστάτης Ἅγιος τῆς Ρωσσίας, τῆς Ρουμανίας, τῆς Σκωτίας καὶ πολλῶν πόλεων καὶ περιοχῶν.»

©Copyright Ἐκδόσεις Ποταμίτου

Διαβᾶστε τὸν βίο καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 52».

Διαθέσιμο σὲ τρεῖς γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.