ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 51 - ΟΣΙΑ ΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 51 - ΟΣΙΑ ΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 51 - ΟΣΙΑ ΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 

Ἡ Ὁσία Ξένια τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἀγαπητὲς Ἁγίες τῆς Ρωσσίας. Ἡ φήμη τῆς Ἁγίας ἔχει φτάσει σὲ ὅλον τὸν κόσμο καὶ πιστοὶ ἀπὸ παντοῦ ζητοῦν τὶς πρεσβεῖες της, κυρίως βοηθάει ὅσους ἀναζητοῦν κατοικία.