ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 51 - ΟΣΙΑ ΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 51 - ΟΣΙΑ ΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 51 - ΟΣΙΑ ΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 51 - ΟΣΙΑ ΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 51 - ΟΣΙΑ ΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 51 - ΟΣΙΑ ΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 51 - ΟΣΙΑ ΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 51 - ΟΣΙΑ ΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Κάθε Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος λαβαίνει τὸ ὄνομά του τὴν ὄγδοη ἡμέρα τῆς ζωῆς του ἀπὸ τὸν ἱερέα ποὺ τελεῖ τὴν ἱερὰ τελετὴ τῆς Ὀνοματοδοσίας.
Στὴν βάπτιση τῆς Ξένιας μοιρᾶστε μπομπονιέρα ἀντάξια τῆς ἱερότητος τοῦ Μυστηρίου.

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 

Ἡ Ὁσία Ξένια τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἀγαπητὲς Ἁγίες τῆς Ρωσσίας. Ἡ φήμη τῆς Ἁγίας ἔχει φτάσει σὲ ὅλον τὸν κόσμο καὶ πιστοὶ ἀπὸ παντοῦ ζητοῦν τὶς πρεσβεῖες της, κυρίως βοηθάει ὅσους ἀναζητοῦν κατοικία.

4η Ἔκδοση!

Διαθέσιμο σὲ τρεῖς γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.