ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 60 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 60 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 60 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 60 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 60 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 60 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 60 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 60 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 60 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 60 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 60 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 60 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 60 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Γιὰ τὴν Βάπτιση τοῦ Λουκᾶ καὶ τῆς Λουκίας!

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Λουκᾶς ἦταν Ἕλληνας καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια, περιοχὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Βασιλείου τῆς Συρίας, ὅπου σήμερα εἶναι Τουρκία.

Ἦταν ἄνθρωπος πολυταξιδευμένος καὶ εἶχε σπουδάσει πολλὲς ἐπιστήμες.

Ἦταν γιατρός, φιλόσοφος καὶ ζωγράφος. 

Ἐπισκέφτηκε κάποτε τὴν Ἁγία Πόλη Ἰερουσαλήμ· ἄκουσε τὸν Χριστὸ νὰ κηρύττῃ, εἶδε τὰ θαύματά Του καὶ ἔγινε μαθητής Του. Καὶ ὁ Χριστὸς τὸν ἐπέλεξε νὰ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους Του.

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 60».

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.