ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 50 - ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 50 - ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 50 - ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 50 - ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 50 - ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 50 - ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 50 - ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 50 - ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ἀκόμη ἕνα σπάνιο ὄνομα! Χαρῖστε στὸ γιό σας ἕναν σπάνιο Ἅγιο Προστάτη.
Ἂν τὸ παιδί σας ἔχει ἄλλου ἁγίου ὄνομα, ἐσεῖς χαρῖστε στοὺς καλεσμένους σας τὴν μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν ἕναν σημαντικὸ Ἅγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας· ἕναν Ἅγιο ἄγνωστον στοὺς περισσοτέρους.

ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ, (ΒΙΒΛΙΟ, ΚΟΥΦΕΤΑ*, ΘΗΚΗ, ΚΟΡΔΕΛΑ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ!

«Ἡ φήμη τοῦ Ἅγιου Νήφωνος, ὡς ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, ἔφτασε σὲ ὅλην τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ πέρα ἀπὸ τὰ τείχη της. Οἱ πιστοὶ ἄρχισαν νὰ τὸν βλέπουν σὰν κάτι τὸ ξεχωριστό.

 Ὁ Ἅγιος, γιὰ νὰ ἀποφύγῃ τὶς τιμὲς καὶ τὴν ἐπικίνδυνη δόξα, ἀποφάσισε νὰ φύγῃ γιὰ τὴν Αἴγυπτο. Ἔτσι, ἔφτασε στὴν Ἀλεξάνδρεια. Ἐκεῖ ὁ Πατριάρχης Ἀλέξανδρος, βλέποντας τὶς ἀρετές του, τὸν ὅρισε ἐπίσκοπο Κωνσταντιανῆς.»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 50», διαβᾶστε το ὁλόκληρο καὶ γνωρῖστε ἕναν ἄγνωστον ἀλλὰ μεγάλον Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας.

16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Πέμπτη Ἔκδοση!

Διαθέσιμο σὲ τρεῖς γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.