ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 41 - Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 41 - Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 41 - Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Πολλὰ χρόνια πρὶν νὰ γεννηθῇ ὁ Χριστός, ὁ βασιλιὰς τῆς Βαβυλῶνος Ναβουχοδονόσορ λεηλάτησε τὴν Ἁγία Πόλη Ἰερουσαλὴμ καὶ κατέστρεψε τὸν Ναὸ τοῦ Σολομῶντος. Χιλιάδες Ἑβραῖοι αἰχμαλωτίστηκαν καὶ ὡδηγήθηκαν στὴ σκλαβιά. Μεταξὺ τῶν αἰχμαλώτων ἦταν καὶ...

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 41».