ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 35 - ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 35 - ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 35 - ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 35 - ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ὅταν ἀκοῦμε τὸ ὄνομα Μαρία, μποροῦμε - συνήθως - μὲ βεβαιότητα νὰ ποῦμε ὅτι τὸ κορίτσι αὐτὸ ἔχει τὸ ὄνομα τῆς Παναγίας· ὠστόσο, τὰ τελευταῖα χρόνια δὲν εἶναι πιὰ σπάνιο νὰ ἔχῃ τὸ κορίτσι ὡς προστάτιδα ἁγία του τὴν Ὁσία Μαρία τὴν Αἰγυπτία.
Σ᾽ αὐτὴν τὴν περίπτωση, τὸ 25ο Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο ἀποτελεῖ καλὴ ἐπιλογὴ γιὰ μπομπονιέρα, ποὺ θὰ χαρίσουμε σὲ πιστοὺς Ὀρθοδόξους καλεσμένους μας.
Ἐπίσης, παρατηροῦμε ὅτι ὅταν τὸ πρὸς τὸ ἅγιο βάπτισμα κορίτσι ἔχει λάβει τὴν ὄγδοο ἡμέρα τῆς ζωῆς του τὸ ὄνομα Μαρία, συνήθως ὅπως εἴπαμε τῆς Παναγίας, τότε οἱ γονεῖς του προμηθεύονται ὅλα τὰ «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα» τῆς Παναγίας καὶ τῶν ἁγιῶν ποὺ φέρουν τὸ ὄνομά της· δηλαδή, «Ἁγία Μαρία Μαγδαληνή, 34», «Ἁγίες Μυροφόρες, 35» καὶ φυσικὰ «Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία».

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη, κορδέλλα καὶ κουφέτα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

Ποιές εἶναι οἱ Ἁγίες Μυροφόρες; Πόσες εἶναι; Τί ἀκριβῶς ἔκαναν; Τί εἶναι τὸ μῦρο;

Ὑπάρχει Ἁγία Ἰωάννα; Ἁγία Μαρία τοῦ Κλωπᾶ; Ἁγία Σαλώμη; Ἁγία Μάρθα; 

Ἕκτη ἔκδοση!

16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Διαθέσιμο σὲ δύο γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.