ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 34 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 34 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 34 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 34 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 34 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 34 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 34 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 34 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 34 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 34 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 34 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 34 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 34 - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

 Γιὰ τὴν βάπτιση τῆς Μαγδαληνῆς καὶ τῆς Μαρίας.

Διαθέσιμο σὲ τρεῖς γλῶσσες!  Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.  *Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα. 

Ὅταν ἀκοῦμε τὸ ὄνομα Μαρία, μποροῦμε - συνήθως - μὲ βεβαιότητα νὰ ποῦμε ὅτι τὸ κορίτσι αὐτὸ ἔχει τὸ ὄνομα τῆς Παναγίας· ὠστόσο, τὰ τελευταῖα χρόνια δὲν εἶναι πιὰ σπάνιο νὰ ἔχῃ τὸ κορίτσι ὡς προστάτιδα ἁγία του τὴν Ἁγία Μαρία Μαγδαληνή.
Σ᾽ αὐτὴν τὴν περίπτωση, τὸ 34ο Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο ἀποτελεῖ καλὴ ἐπιλογὴ γιὰ μπομπονιέρα, ποὺ θὰ χαρίσουμε σὲ πιστοὺς Ὀρθοδόξους καλεσμένους μας.
Ἐπίσης, παρατηροῦμε ὅτι ὅταν τὸ πρὸς τὸ ἅγιο βάπτισμα κορίτσι ἔχει λάβει τὴν ὄγδοο ἡμέρα τῆς ζωῆς του τὸ ὄνομα Μαρία, συνήθως ὅπως εἴπαμε τῆς Παναγίας, τότε οἱ γονεῖς του προμηθεύονται ὅλα τὰ «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα» τῆς Παναγίας καὶ τῶν ἁγιῶν ποὺ φέρουν τὸ ὄνομά της· δηλαδή, «Ἁγία Μαρία Μαγδαληνή, 34», «Ἁγίες Μυροφόρες, 35» καὶ φυσικὰ «Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία, 25».

 

Μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 34» ὄχι μόνο θὰ χαροποιήσετε τοὺς καλεσμένους μὲ πρωτότυπη καὶ ἄξια λόγου μπομπονιέρα, ἀλλὰ θὰ μάθουν:
Γιατί βάφουμε κόκκινα τὰ αὐγά; Ποιά εἶναι στὴν πραγματικότητα ἡ Ἁγία Μυροφόρος καὶ Ἰσαπόστολος Μαρία Μαγδαληνή; Πέρασε ποτὲ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα;

  

Στὴν τιμὴ τοῦ «Μικροῦ καὶ Ὀρθόδοξου» συμπεριλαμβάνονται γιὰ Βάπτιση κουφέτα, κορδέλλα καὶ φυσικὰ ἡ καλαίσθητη καὶ πολὺ δημοφιλῆς θήκη «βαλιτσάκι» τῆς ἐπιλογῆς σας.

Μὲ αὐτὸ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» θὰ γνωρίσετε τὴν πραγματικὴ Μαρία Μαγδαληνή, τὴν Ἁγία Μυροφόρο καὶ Ἰσαπόστολο. 

Ἕκτη ἔκδοση!

16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.
Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

Διαθέσιμο σὲ τρεῖς γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.