ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 31 - Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 31 - Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 31 - Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 31 - Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 31 - Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 31 - Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

25 ΜΑΡΤΙΟΥ - 

Αὐτὴ εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ δημοφιλεῖς μπομπονιέρες μας· ἴσως δὲν εἶναι λίγα τὰ παιδιὰ ποὺ βαπτιζόνται καὶ φέρουν τὸ ὄνομα Εὑάγγελος ἢ Εὐαγγελία, ἴσως καὶ ἐπειδὴ τὸ 31ο «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ δημοφιλῆ βιβλία μας. Κάτι ποὺ ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι κυκλοφορεῖ σὲ ἑνδεκάτη ἔκδοση!

Ἂν τὸ παιδί σας σᾶς ζητοῦσε νὰ τοῦ πεῖτε τί ἀκριβῶς ξέρετε γιὰ τὸν Εὐαγγελισμό, τί θὰ τοῦ λέγατε; Ἂν σᾶς ἔλεγε ὅτι στὸ σχολεῖο τοῦ μίλησαν γιὰ κρίνους καὶ ἄλλα τέτοια, πῶς θὰ τοῦ παρουσιάζατε δογματικὰ σωστὰ αὐτὸ τὸ σημαντικότατο γιὰ τὴν σωτηρία μας γεγονός;

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

Ἐνδεκάτη ἔκδοση!
16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Διαθέσιμο σὲ τέσσερις γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.