ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 26 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 26 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 26 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 26 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 26 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€5,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€3,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Γιὰ τὴν βάπτιση τοῦ Ματθαίου καὶ γιὰ τὴν γιορτή του!

ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ, (ΒΙΒΛΙΟ, ΚΟΥΦΕΤΑ*, ΘΗΚΗ, ΚΟΡΔΕΛΑ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ!

 ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μπισκότο-κερασματάκι, καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη - crispιes], 5 κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - Ἀκοῦμε συχνὰ τὸν ὄρο Ἁγία Γραφή. Γνωρίζουμε τί περιλαμβάνει ἡ Ἁγία Γραφή;

Ἡ Ἁγία Γραφὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη.
Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη, ἡ κανονικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖται ἀπὸ σαράντα ἐννέα βιβλία. Ἡ Καινὴ Διαθήκη ἀποτελεῖται ἀπὸ εἴκοσι ἑπτὰ βιβλία· ἀπὸ αὐτὰ τὰ εἴκοσι ἑπτὰ βιβλία τέσσερα (τέσσερα καὶ ὄχι δώδεκα) εἶναι τὰ Ἅγια Εὐαγγέλια. Αὐτὰ τὰ αὐθεντικὰ Εὑαγγέλια τὰ κατέγραψαν οἱ Ἅγιοι Εὐαγγελιστὲς: Ματθαῖος, Μάρκος, Λουκᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ Μόνοι ὄντως Εὐαγγελιστές!
Κάθε μία λέξη ἀπὸ τὸ πρῶτο Εὐαγγέλιο, ποὺ ἔχει καταγράψει τὸ ἅγιο χεράκι τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου ἀξίζει πραγματικὰ νὰ τὴν ἀποστηθίσουμε. Ἀποστηθίζοντας τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου, λαβαίνουμε ἐξαιρετικὰ μεγάλη εὐλογία καὶ ἕναν μοναδικὸ καὶ ἐγγυημένα ἀλάνθαστο ὁδηγὸ στὴν ζωή μας.

Τὰ παιδιά μας ἀξίζει νὰ γνωρίσουν τὸν Ἅγιο Εὑαγγελιστὴ Ματθαῖο, ποὺ παράτησε τὴν οἰκονομικὰ σίγουρη ζωή του καὶ χωρὶς καμμία ἀμφιταλάντευση, ἀκολούθησε τὸν Χριστό, ἀμέσως μόλις Ἐκεῖνος τὸν κάλεσε νὰ Τὸν ἀκολουθήσῃ!

Συγκλονιστικὸς ὁ βίος τοῦ Ἁγίου!

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

Πέμπτη ἔκδοση!
16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Διαθέσιμο σὲ τρεῖς γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.