ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 25 - ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 25 - ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 25 - ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 25 - ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Κανένα ἁμάρτημα δὲν παραμένει ἀσυγχώρητο, ἐφ᾽ ὅσον ὁ ἁμαρτήσας μετανοήσῃ. Στὴν συγκεκριμένη περίπτωση, ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία ξεπέρασε πολλοὺς ἁμαρτωλοὺς στὴν ἁμαρτία· μόλις, ὅμως, ἀντιλήφθηκε τὸν ξεπεσμὸ τῆς ἀθάνατης ψυχῆς της, ξέφυγε καὶ ξεπέρασε τὸν κακό της ἑαυτὸ καὶ ἀνέβηκε τὴν κλίμακα τῶν ἀρετῶν μὲ τέτοια ἀποφασιστικότητα, ποὺ ὁ βίος της ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ λαμπρότερα παραδείγματα μετανοίας. Ἡ μετάνοιά της εἶναι τόσο λαμπρή, ποὺ ἡ Ἐκκλησία μᾶς τὴν προβάλλει δύο φορὲς μέσα στὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἑτοιμαστοῦμε κατάλληλα γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Χριστοῦ, ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὸ ἐξαίσιο παράδειγμα τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

Τετάρτη ἔκδοση!
16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Διαθέσιμο σὲ τρεῖς γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.