ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 122 - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ - Η ΕΝΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 122 - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ - Η ΕΝΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 122 - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ - Η ΕΝΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 122 - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ - Η ΕΝΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 122 - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ - Η ΕΝΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 122 - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ - Η ΕΝΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 122 - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ - Η ΕΝΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 122 - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ - Η ΕΝΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 122 - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ - Η ΕΝΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 122 - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ - Η ΕΝΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 122 - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ - Η ΕΝΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 122 - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ - Η ΕΝΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 122 - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ - Η ΕΝΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 122 - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ - Η ΕΝΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 122 - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ - Η ΕΝΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 122 - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ - Η ΕΝΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 122 - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ - Η ΕΝΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 122 - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ - Η ΕΝΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Θεοφανώ, ἕνα ὄνομα ποὺ σήμερα ἀκοῦμε σπάνια, ἕνα γλυκύτατο ὄνομα, ὄχι μόνο μιᾶς ἀλλὰ περισσοτέρων αὐτοκρατειρῶν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Αὐτοκρατορίας, ποὺ διήρκεσε χίλια ἑκατὸν δεκατρία ἔτη. Ἀπὸ ὅλες τὶς συνονόματές της, ἡ Ἁγία Θεοφανὼ ἐμπνέει μὲ τὴν ὑποδειγματικὴ ὑπομονή της καὶ τὴν διὰ βίου λατρεία της γιὰ τὸν Σωτῆρα Χριστό.

Ἡ ἀγάπη της γιὰ τὴν Ἁγία Ἀναστασία μᾶς χάρισε ἕνα σημαντικὸ μοναστήρι στὴν Μακεδονία, ἐνῶ ὅλος ὁ βίος της εἶναι ἕνα ὑπόδειγμα γιὰ ὅλους μας καὶ κυρίως γιὰ τὶς θυγατέρες μας.

Γιὰ τὴν βάπτιση τῆς Θεοφανοῦς:
«Ὁρθόδοξες Μπομπονιέρες™»
Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.  *Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.


Αὐτὸ εἶναι τὸ ἑκατοστὸ εἰκοστὸ δεύτερο βιβλίο στὴν μεγαλύτερη σύγχρονη Ἑλληνικὴ σειρά: «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα»! Ἡ ἀγαπημένη σας σειρὰ τὰ ἑκατόστησε καὶ τὰ ξεπέρασε!

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Θεοφανώ, ἕνα ὄνομα ποὺ σήμερα ἀκοῦμε σπάνια, ἕνα γλυκύτατο ὄνομα, ὄχι μόνο μιᾶς ἀλλὰ περισσοτέρων αὐτοκρατειρῶν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Αὐτοκρατορίας, ποὺ διήρκεσε χίλια ἑκατὸν δεκατρία ἔτη. Ἀπὸ ὅλες τὶς συνονόματές της, ἡ Ἁγία Θεοφανὼ ἐμπνέει μὲ τὴν ὑποδειγματικὴ ὑπομονή της καὶ τὴν διὰ βίου λατρεία της γιὰ τὸν Σωτῆρα Χριστό.

Ἡ ἀγάπη της γιὰ τὴν Ἁγία Ἀναστασία μᾶς χάρισε ἕνα σημαντικὸ μοναστήρι στὴν Μακεδονία, ἐνῶ ὅλος ὁ βίος της εἶναι ἕνα ὑπόδειγμα γιὰ ὅλους μας καὶ κυρίως γιὰ τὶς θυγατέρες μας.

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.