88 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ
88 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ

88 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

2 Σεπτεμβρίου.

4η Ἔκδοση!

Ὁ Ἅγιος Παιδομάρτυς Μάμας τιμᾶται σὲ ὅλον τὸν Ὀρθόδοξο κόσμο καὶ εἶναι γνωστὸς γιὰ τὰ πολλὰ θαύματά του.

Ἰδιαίτερα μεγάλη εὐλάβεια τοῦ δείχνουν οἱ Ἑλληνορθόδοξοι ἀδελφοί μας στὸ μεγαλύτερο Ἑλληνικὸ νησί, τὴν Μεγαλόνησο καὶ Ἁγιοτόκο Κύπρο· ἡ ὁποία σήμερα, παρὰ τοὺς μεγάλους ἀγῶνες τῶν συγχρόνων μεγάλων Ἡρώων τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ἀκόμη κατὰ τὰ δύο πέμπτα της κατεχόμενη ἀπὸ ἐχθροὺς τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, καὶ γι᾽ αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἑορταστῇ ἐλεύθερα ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου στὴν πόλη ποὺ τὸν ἀγαπάει περισσότερο, τὴν Μόρφου.

Στὴν Κύπρο, λοιπόν, βρίσκονται Ἅγια Λείψανα τοῦ Ἁγίου Παιδομάρτυρος Μάμαντος καὶ ἑβδομήντα ναοὶ εἶναι ἀφιερωμένοι στὴν ἁγία μνήμη του, ποὺ τιμᾶται πανηγυρικὰ στὶς 2 Σεπτεμβρίου.

©Copyright Ἐκδόσεις Ποταμίτου