85 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΝΑΣ
85 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΝΑΣ

85 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΝΑΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

2 ΜΑΡΤΙΟΥ - 

Ἦταν κάποτε στὴν Ἀθήνα ἕνας ἱερέας, ἄνθρωπος ἁπλοϊκὸς καὶ ταπεινός. Εἶχε ἔρθει στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὸ ὄμορφο νησὶ τῆς Νάξου. 

Μικρὸς δημιούργησε οἰκογένεια, μικρὸς χήρεψε καὶ ἔμεινε μόνος του μὲ τὸ παιδί του. Λεγόταν Νικόλαος Πλανᾶς, ὅμως οἱ πιστοὶ καὶ τὰ πνευματικὰ παιδιά του τὸν ὠνόμαζαν παπὰ-Νικόλα. Διορίστηκε σὲ μιά, τότε, μικρὴ ἐνορία, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, τὴν λεγομένη τοῦ Κυνηγοῦ, στὴν Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Τὶς Κυριακὲς καὶ τὶς μεγάλες γιορτές, λειτουργοῦσε ἐκεῖ. Τὶς καθημερινές, ὡστόσο, πήγαινε καὶ λειτουργοῦσε σὲ ἐξωκκλήσια καὶ...

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 85».