ΑΦΙΣΑ "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ"
ΑΦΙΣΑ "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ"
ΑΦΙΣΑ "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ"
ΑΦΙΣΑ "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ"
ΑΦΙΣΑ "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ"
ΑΦΙΣΑ "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ"
ΑΦΙΣΑ "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ"
ΑΦΙΣΑ "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ"
ΑΦΙΣΑ "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ"
ΑΦΙΣΑ "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ"

ΑΦΙΣΑ "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ"

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€1,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€1,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ἡ πιὸ ὄμορφη ἀφίσα γιὰ νὰ μάθουν τὰ παιδιὰ τὴν πιὸ σημαντικὴ προσευχὴ τῶν Χριστιανῶν.