ΑΦΙΣΑ "ΚΑΝΩ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΜΟΥ"
ΑΦΙΣΑ "ΚΑΝΩ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΜΟΥ"
ΑΦΙΣΑ "ΚΑΝΩ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΜΟΥ"

ΑΦΙΣΑ "ΚΑΝΩ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΜΟΥ"

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€1,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€1,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ἔχουμε παρατηρήσει πῶς κάνουμε τὸν σταυρό μας; Τόσο ἐμεῖς ὅσο καὶ ἄλλοι Ὀρθόδοξοι γύρω μας; Πόσο ὡραῖο θὰ ἦταν νὰ μαθαίναμε ἀπὸ μικροὶ νὰ κάνουμε σωστὰ τὸν σταυρό μας!

Μὲ αὐτὴν τὴν ἀφίσα τὰ παιδιά μας μαθαίνουν νὰ κάνουν τὸν σταυρό τους σωστά καὶ μὲ προσοχή.