ΑΓΙΕΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ - ΜΕ CD
ΑΓΙΕΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ - ΜΕ CD
ΑΓΙΕΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ - ΜΕ CD
ΑΓΙΕΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ - ΜΕ CD
ΑΓΙΕΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ - ΜΕ CD

ΑΓΙΕΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ - ΜΕ CD

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€18,95
Τιμὴ προσφορᾶς
€18,95
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Τὸ ἑκατοστὸ ἑξηκοστὸ ὄγδοο βιβλίο μας καὶ ἴσως τὸ σημαντικότερο βιβλίο γιὰ τὰ παιδιά!

«Τὸ βιβλίο τῶν Ἐκδόσεων Ποταμίτου: «Ἁγίες Βασίλισσες καὶ Πριγκίπισσες» εἶναι ἕνα βιβλίο μνημειῶδες, ξεχωριστό! Τοῦ χρόνου, πρῶτα ὁ Θεός, θὰ δώσουμε στὶς μαθήτριες τὸ δεύτερο μέρος, τὸ ὁποῖο ἀνυπομονοῦμε νὰ διαβάσουμε καὶ ἐμεῖς. Συγχαρητήρια!»

Μαρία Ν., Κατηχήτρια, Κόρινθος.

«Τὸ βιβλίο μὲ τὶς βασίλισσες εἶναι ΤΕΛΕΙΟ!!! Ξετρελλαθήκαμε ὅλοι. Νὰ εἶστε καλὰ ποὺ τὰ φτιάχνετε!!! Τέλειες εἰκόνες, ζωντανές!!! Τέλεια δομή!! Καὶ μαθαίνουμε πολλὰ πράγματα γιὰ τοὺς Ἁγίους, τὰ ὁποῖα δὲν γνωρίζαμε !!! Εὐχαριστοῦμε!»

Πρεσβυτέρα Ἰωάννα, Ἐλεύθερα ἐδάφη τῆς ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου.

Ἐμπεριλαμβάνει ψηφιακὸ δίσκο ἤχου, CD.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΑΓΙΑ ΜΠΑΤΙΛΝΤΑ - 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΓΙΑ ΜΕΛΑΓΓΕΛΗ - 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΓΙΑ ΔΡΟΣΙΣ - 22 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΓΙΑ ΤΑΜΑΡΑ - 1 ΜΑΪ́ΟΥ

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ - 21 ΜΑΪ́ΟΥ

ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ - 13 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 29 ΜΑΪ́ΟΥ

ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ - 11 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΓΙΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ - 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΑ ΕΣΘΗΡ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ