120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ

120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ἁγία Ὄλγα τῆς Ἀλάσκας, μία σύγχρονη Ἁγία· Ἁγία τῆς ὁποίας ἄμεσοι ἀπόγονοι εἶναι ἀκόμη ἐν ζωῇ! Κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν οἱ πρῶτοι ποὺ προμηθεύτηκαν τὰ βιβλία μας στὴν Ἀλάσκα καὶ ἔτσι δημιουργήθηκε μιὰ σχέση μεταξὺ τῶν ἀπογόνων της καὶ τῆς οἰκογενείας μας. Προτοῦ ἀκόμη ἁγιοκαταταχθεῖ, εἶχαμε λάβει τὴν ἐνθουσιώδη εὐλογία τοῦ ἐπισκόπου τῆς περιοχῆς νὰ συμπεριλάβουμε στὴν σειρὰ «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα» τὸν ἅγιο βίο της.

Σήμερα εἶναι ὅλο καὶ περισσότεροι οἱ πιστοὶ ποὺ ἐπικαλοῦνται τὶς πρεσβεῖες της. Καὶ δὲν εἶναι μόνο ἐγκυμονοῦσες, ἐπίτοκες καὶ λεχῶνες, ἀλλὰ καὶ οἱ εὐλαβεῖς σύζυγοί των.

Αὐτὸ εἶναι τὸ ἑκατοστὸ δέκατο ὄγδοο βιβλίο στὴν πιὸ ὄμορφη παιδικὴ σειρά: «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα»! Ἡ ἀγαπημένη σας σειρὰ τὰ ἑκατόστησε καὶ τὰ ξεπέρασε!

Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα, ἢ κουφέτα γιὰ βάπτιση - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)