99 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ - Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ
99 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ - Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ
99 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ - Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

99 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ - Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

5 ΜΑΡΤΙΟΥ - 

Ἕνας ἀκόμη Σέρβος Ἅγιος, ὁ τέταρτος, στὴν ἀγαπημένη σας σειρὰ «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα»! 

Γνωρῖστε τὸν Σέρβο Χρυσόστομο, τὸν Ἅγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς.
Αὐτὸς ὁ Ἅγιος τοῦ 20ου αἰῶνος, περάσε πολλὰ στὰ χέρια τῶν διωκτῶν του διαφόρων ἐθνικοτήτων καὶ πάντοτε τῶν ἴδιων ἐκκλησιομάχων πολιτικῶν πεποιθήσεων. Διωκόμενος προσέφυγε στὶς Ἡ.Π.Ἀ. ὅπου καὶ κοιμήθηκε σὲ δωμάτιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἱερατικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Τύχωνος στὴν Πεννσυλβάνια, ποὺ εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ ἐπισκεφτοῦμε.

Μὲ αὐτὸ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» θὰ γνωρίσουμε τὰ βασικὰ γιὰ τὸν σημαντικότατο αὐτὸν Ἅγιο τῶν Σέρβων!

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε -
Μαζὶ μὲ κάθε «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!