113 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
113 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
113 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
113 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

113 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Γνωρῖστε τὸν θαυματουργὸ Ἅγιο ποὺ στὰ 113 του χρόνια μὲ νεανικὴ γενναιότητα μαρτύρησε γιὰ τὸν Χριστό.

Αὐτὸ εἶναι τὸ ἑκατοστὸ δέκατο τρίτο βιβλίο στὴν μεγαλύτερη Ὀρθόδοξη παιδικὴ σειρά: «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα»! Ἡ ἀγαπημένη σας σειρὰ τὰ ἑκατόστησε καὶ τὰ ξεπέρασε!

Δόξα τῷ Θεῷ!

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα, ἢ κουφέτα γιὰ βάπτιση - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!