ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2 - «ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΜΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2 - «ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΜΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2 - «ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΜΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2 - «ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΜΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ»

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2 - «ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΜΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ»

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,95
Τιμὴ προσφορᾶς
€3,95
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Οἱ Ἅγιοί μας μᾶς διδάσκουν ὅτι ''Μνήμη Ἁγίου - μίμησις Ἁγίου!''
Ἂς τιμήσουμε τοὺς Ἁγίους μας, βοηθῶντας τὰ παιδιά μας νὰ γνωρίσουν τὰ βασικότερα στοιχεῖα τῶν βίων τους καὶ ἔτσι νὰ μπορέσουν νὰ τοὺς μιμηθοῦν. Δίνοντας στὰ παιδιά μας τὴν εὐκαιρία νὰ χρωματίσουν τὶς αὐθεντικὲς εἰκόνες, ποὺ σχεδιάστηκαν εἰδικὰ γιὰ αὐτὴν τὴν σειρὰ βιβλίων, τοὺς δίνουμε τὴν εὐκαιρία ὄχι μόνο νὰ ψυχαγωγηθοῦν Ὀρθόδοξα, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀποτυπώσουν στὴν τρυφερὴ καρδούλα τους τὴν ὄψι τοῦ Ἁγίου.

Δεύτερη ἔκδοση, τώρα μὲ νέα ἀφίσα, ἔγχρωμους ὁδηγοὺς χρωματισμοῦ καὶ αὐτοκόλλητα!

16 σελίδες 28 X 20,50 ἑκατοστά, πλαστικοποιημένο μαλακὸ ἐξώφυλλο, ἀφίσα 41 Χ 28 ἑκατοστὰ καὶ 18 αὐτοκόλλητα.

Μόλις πέντε χιλιόμετρα ἀπὸ τὰ Κατεχόμενα δύο παιδάκια, ὁ Μιχάλης καὶ ὁ Παρασκευᾶς, ψυχαγωγοῦνται καθημερινὰ μὲ ''Ὀρθόδοξα Βιβλία Δραστηριοτήτων''. Δόξα τῷ Θεῷ!