ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16 - «ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ» ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16 - «ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ» ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16 - «ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ» ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16 - «ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ» ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16 - «ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ» ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16 - «ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ» ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16 - «ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ» ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,95
Τιμὴ προσφορᾶς
€3,95
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Κάθε ἡμέρα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος ἀποτελεῖ ἕναν συχνὰ ἀνεκτίμητο θησαυρό. Αὐτὸς ὁ ἀνεκτίμητος θησαυρὸς παραμένει, δυστυχῶς, ἄγνωστος στὰ παιδιά μας, ποὺ παρ᾽ ὅτι τὰ σχολεῖα εἶναι κλειστὰ δὲν κατακλύζουν τοὺς ναούς μας. Μὲ αὐτὸ τὸ πρωτότυπο βιβλίο τοὺς παρέχεται μία καλὴ εὐκαιρία νὰ προετοιμαστοῦν γιὰ νὰ γνωρίσουν ὅλα τὰ κοσμογονικὰ γεγονότα ποὺ ξαναζοῦμε στὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα.
Ἐνάτη ἔκδοση!

24 σελίδες, μὲ αὐθεντικὲς εἰκόνες γιὰ χρωματισμό, ἀποκλειστικὰ σχεδιασμένες γιὰ αὐτὸ τὸ βιβλίο, μὲ ἀφίσα καὶ αὐτοκόλλητα.