ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 13 - «ΤΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ» ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 13 - «ΤΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ» ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 13 - «ΤΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ» ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,95
Τιμὴ προσφορᾶς
€3,95
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Κάθε ἡμέρα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ἀποτελεῖ καὶ μία ἑορτή· ὡστόσο, κάποιες ἑορτὲς ἑορτάζονται πιὸ πανηγυρικὰ ἀπὸ ἄλλες. Οἱ ἑορτὲς χωρίζονται σὲ ἑορτὲς τοῦ Χριστοῦ, ἐπονομαζόμενες Δεσποτικές, τῆς Θεοτόκου, Θεομητορικές, καὶ σὲ ὅλες τὶς ἄλλες ἑορτὲς τῶν περισσότερο καὶ λιγότερο γνωστῶν Ἁγίων. «Τὸ Ἑορτολόγιό μου» περιλαμβάνει δογματικὰ σωστὲς εἰκόνες γιὰ χρωματισμὸ τοῦ Δωδεκάορτου καὶ τριῶν ἀκόμη μεγάλων ἑορτῶν, ὅπως τῶν γενεθλίων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.
Βοηθῆστε τὰ παιδάκια νὰ ξεφύγουν, ἔστω γιὰ λίγο, ἀπὸ τὶς ὀθόνες ποὺ τὰ περιτριγυρίζουν, δῶστε τους τὴν εὐκαιρία νὰ συγκεντρωθοῦν σὲ κάτι πραγματικὰ  ΧΡήσιμο: τὰ βασικὰ στοιχεῖα καὶ τὴν εἰκόνα κάθε μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ἐκκλησίας μας.
Δεύτερη ἔκδοση, τώρα μὲ νέα ἀφίσα, ἔγχρωμους ὁδηγοὺς χρωματισμοῦ καὶ αὐτοκόλλητα!
16 σελίδες 28,50 Χ 20.50, 15 αὐθεντικὲς εἰκόνες γιὰ χρωματισμό, μὲ ἀφίσα 41 Χ 28,50 ἑκατοστῶν καὶ 18 αὐτοκόλλητα.