Συλλογή: «ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ» ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ἀπό τὴν ἑνότητα «Κιβωτὸς τοῦ Νῶε» τώρα κυκλοφοροῦν ἐννέα βιβλία, πέντε γιὰ μεγαλύτερα καὶ τέσσερα γιὰ μικρότερα παιδάκια.

Χαρῖστε το στὴν δική σας οἰκογένεια, ἢ σὲ οἰκογένεια φίλων ἢ συγγενῶν, ἢ στὴν ἐνορία ποὺ ἀγαπᾶτε!

Θὰ σᾶς ἐκπλήξῃ ἡ ποιότητα αὐτῆς τῆς σειρᾶς τῆς ὁποίας οἱ τιμὲς εἶναι ἀσυναγώνιστες! Βοηθῆστε κι ἐσεῖς νὰ συνεχιστῇ καὶ νὰ διευρυνθῇ ἀκόμη περισσότερο αὐτὴ ἡ σειρά!

Προμηθευτεῖτε τὴν σειρὰ καὶ τὰ ἐπὶ μέρους πολὺ οἰκονομικὰ βιβλία της.

Ἐνημερῶστε διακριτικὰ ὅσους παρατηρεῖτε ὅτι «μοιράζονται» φωτοκλοπικὰ τὰ βιβλία μας ὁπουδήποτε στὸ διαδίκτυο, ὅτι καταπατοῦν τὴν ὀγδόη Ἐντολή, ἐξευτελίζουν τὴν ἐνορία τους, προσβάλλουν τὸν ἐπισκοπό τους καὶ κλέβουν ἀπὸ τὴν οἰκογένεια Ποταμίτου τοὺς ἀπολύτως ἀπαραίτητους πόρους γιὰ τὴν συνέχιση τοῦ ἔργου της.

©Ἀποκλειστικὸ copyright ὅλων τῶν βιβλίων καὶ τῶν εἰκόνων τους Οἰκογένεια Δ. Ποταμίτου
Δὲν ἔχουν ποτὲ δωθεῖ σὲ κανέναν πνευματικὰ δικαιώματα γιὰ φωτοκλοπίες ἀπὸ κανένα βιβλίο οὔτε καὶ γιὰ ἀνάρτηση, ἀναμετάδοση, παρουσίαση ὁποιουδήποτε μέρους βιβλίων τῶν Ἐκδόσεων Ποταμίτου στὸ Διαδίκτυο. Χορηγεῖται γραπτὴ ἄδεια γιὰ ἀνάρτηση ἀπεικονίσεων ἐξωφύλλων χωρὶς ἐπεξεργασία ἀπὸ ἄλλους.

 

3 προϊόντα
 • Ἑλληνικά-Ἀγγλικά
  ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 29 - «ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ - ΖΩΑ ΤΗΣ ΑΡΚΤΙΚΗΣ»
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  Τιμὴ λιανικῆς
  €3,95
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €3,95
 • Ἑλληνικά-Ἀγγλικά
  ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 30 - «ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ - ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΜΟΥ»
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  Τιμὴ λιανικῆς
  €3,95
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €3,95
 • Ἑλληνικά-Ἀγγλικά
  ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 31 - «ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ - ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΜΟΥ»
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  Τιμὴ λιανικῆς
  €3,95
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €3,95
 • ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 29 - «ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ - ΖΩΑ ΤΗΣ ΑΡΚΤΙΚΗΣ»
  ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 29 - «ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ - ΖΩΑ ΤΗΣ ΑΡΚΤΙΚΗΣ»
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  Τιμὴ λιανικῆς
  €3,95
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €3,95
 • ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 30 - «ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ - ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΜΟΥ»
  ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 30 - «ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ - ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΜΟΥ»
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  Τιμὴ λιανικῆς
  €3,95
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €3,95
 • ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 31 - «ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ - ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΜΟΥ»
  ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 31 - «ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ - ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΜΟΥ»
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  Τιμὴ λιανικῆς
  €3,95
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €3,95