11 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ
11 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ
11 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ
11 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ
11 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ
11 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ
11 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ
11 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ
11 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ
11 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ

11 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -

Ὁ Ἅγιος Ἠλίας ὁ Ἀρδούνης μετανόησε πικρὰ ποὺ πρόδωσε τὸν Χριστό, γιὰ νὰ κερδίσῃ πρόσκαιρα πλούτη. Ἀναχωρεῖ σὲ μοναστήρι, ἑτοιμάζεται γιὰ τὸ μαρτύριο, ἐπιστρέφει στὴν Καλαμάτα, τὴν πατρίδα του καὶ προσφέρει τὴ ζωή του γιὰ τὴν πίστη του στὸν πραγματικὸ Θεό.

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

Ἂν θέλετε νὰ τὸ κάνετε δῶρο στὸν Ὀρθόδοξο κουρέα ἢ στὴν Ὀρθόδοξο κομμώτριά σας, χρησιμοποιῆστε τὸν κωδικὸ ἔκπτωσης ZMNRE07Z85VV καὶ λάβετε 30% ἔκπτωση.

Τέταρτη ἔκδοση!
16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Διαθέσιμο σὲ δέκα γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.