Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΣΕΙΡΑ 6 - ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΣΕΙΡΑ 6 - ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΣΕΙΡΑ 6 - ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€3,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Δύο χιλιετηρίδες τώρα, πάντα οἱ ἴδιοι! Κι ὅμως, πόσα παιδιὰ γνωρίζουν νὰ σᾶς ᾽ποῦν τὰ ἅγια ὀνόματά τους; Τὰ δικά σας παιδιὰ μὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο μποροῦν νὰ τὰ μάθουν εὔκολα καὶ νὰ γνωρίσουν αὐτοὺς τοὺς Δώδεκα πραγματικοὺς εὐεργέτες τῆς ἀνθρωπότητος, ποὺ ἀπαρνούμενοι τὴν ζωή τους ταξίδεψαν μὲ βάσανα καὶ ταλαιπωρίες στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης γιὰ τὴν δική μας σωτηρία!

Ἅγιοι Ἀπόστολοι, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν!

Δεύτερη ἔκδοση!

16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 15,50Χ15,50 ἑκατοστά. Μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Τυπωμένο στὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες (2310-252725).