23 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
23 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
23 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
23 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

23 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα νὰ περάσῃ στὴν Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία, νὰ κοιμηθῇ δηλαδή, ὁ πιὸ ἀγνὸς ἄνθρωπος ποὺ ἔζησε ποτὲ πάνω στὴν γῆ, ἡ Παναγία Θεοτόκος, τὴν εἰδοποίησε ὁ Ἀρχάγγελος.

Μὲ αὐτὸ τὸ βιβλιαράκι μαθαίνουμε ὅ,τι πιὸ σημαντικὸ καὶ ἐπιβεβαιωμένο γνωρίζουμε σχετικὰ μέ τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου.

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση! Διαθέσιμο καὶ στὴν Κύπρο!

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ

Δεκάτη Τετάρτη ἔκδοση!
16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Διαθέσιμο σὲ τρεῖς γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.