24 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
24 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
24 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
24 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

24 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

4 Ἰουνίου


Πόσο συχνὰ δοξάζουμε καὶ εὐχαριστοῦμε τὸν Πανάγαθο Θεὸ γιὰ τὴν μεγάλη εὐλογία τῆς οἰκογένειας; Πόσο συχνὰ διανοούμαστε πόσο μεγάλο προνόμιο εἶναι νὰ εἶσαι μέλος Ὀρθοδόξου οἰκογενείας; Τὰ παιδιά μας ἀναγνωρίζουν τὴν εὐτυχία νὰ ἔχουν τοὺς γονεῖς τους; Οἱ μητέρες ἀναγνωρίζουν τὴν εὐλογία τοῦ νὰ ἔχουν τὰ παιδιά τους κοντά τους; Ἡ Ἁγία Σοφία τῆς Θράκης, ἀγαπημένη σύζυγος καὶ μητέρα ἕξη παιδιῶν, ἔχασε σὲ μεγάλη ἐπιδημία καὶ τὸν σύζυγο καὶ τὰ ἕξη παιδιά τους. Ἀντὶ νὰ κατηγορήσῃ τὸν Πανάγαθο Θεό, Τοῦ ἀφιέρωσε τὴν ὑπόλοιπη ζωή της ὑπηρετῶντας τὰ ὀρφανὰ παιδιά τῆς περιοχῆς της.
Συγκλονιστικὴ ἱστορία.

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

Πέμπτη ἔκδοση!
16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Διαθέσιμο σὲ τρεῖς γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.