47 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
47 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
47 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

47 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ -


Στὰ Ἰεροσόλυμα ὁ Ἅγιος Γεράσιμος ἔγινε κανδηλανάφτης στὸ Ναὸ τοῦ Παναγίου Τάφου τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων Γερμανὸς τὸν χειροτόνησε διάκονο καὶ ἀργότερα καὶ πρεσβύτερο.

Ἀφοῦ ἔμεινε ἐκεῖ χρόνια, ὁ Ἅγιος ἀποφάσισε νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν Ζάκυνθο, ποὺ ...

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸν βίο τοῦ Ἁγίου στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 47».