ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€33,50
Τιμὴ προσφορᾶς
€29,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ἡ Ὀρθοδοξία διαθέτει ἕναν τεράστιο θησαυρό, τὶς Ἁγίες καὶ θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας. Μὲ αὐτὴν τὴν σειρὰ γνωρίζουμε μαζὶ μὲ τὰ παιδιά μας τὶς συναρπαστικὲς ἱστορίες τους. 

Τὸ πακέτο προσφορᾶς συμπεριλαμβάνει ὀκτὼ βιβλία, μία ἀφίσα καὶ αὐτοκόλλητα.
Συγκεκριμένα, τὰ πρῶτα τέσσερα βιβλία στὰ Ἑλληνικὰ ποὺ ἔχουν ἐκδοθεῖ στὴν σειρὰ «Εἰκόνες τῆς Παναγίας», τὸ «Ὀρθόδοξο Βιβλίο Δραστηριοτήτων ἀρ. 24 - Ἡ ζωὴ τῆς Θεοτόκου», καὶ τρία «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα», τὸ Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο μὲ ἀριθμὸ 81, «Ἁγία Ἄννα», τὸ 31 «Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου», καὶ τέλος «Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου».