ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 48 - «Ὀρθόδοξες Δραστηριότητες 7»

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 48 - «Ὀρθόδοξες Δραστηριότητες 7»

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
Ἑτοιμάζεται νέα ἔκδοση!
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,50
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Μὲ αὐτὴν τὴν ὑποσειρά, «Ὀρθόδοξες Δραστηριότητες» δίνεται στὰ παιδιὰ ἡ εὐκαιρία νὰ ψυχαγωγηθοῦν μὲ Ὀρθόδοξο τρόπο, ἁπλά, ἤρεμα, εὐχάριστα καὶ οἰκονομικά.

Θὰ εἶναι διαθέσιμο, πρῶτα ὁ Θεός, ἀρχὲς Ἰουλίου 2019,

16 σελίδες, 28,50 Χ 20,50 ἑκατοστά.