Πλήρες Σετ 1-12 «Τὸ Συναξάρι μου - Ἕνας Ἅγιος γιὰ κάθε ἡμέρα»

Πλήρες Σετ 1-12 «Τὸ Συναξάρι μου - Ἕνας Ἅγιος γιὰ κάθε ἡμέρα»

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€336,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€300,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Σᾶς παρουσιάζουμε τὴν νέα μας σειρὰ μὲ σκληρὸ ἐξώφυλλο:
«Τὸ Συναξάρι μου - Ἕνας Ἅγιος γιὰ κάθε ἡμέρα - Ἕνα Βιβλίο γιὰ Κάθε Μῆνα».