ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 59 - «ΑΓΙΕΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ» ΜΕ ΑΦΙΣΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 59 - «ΑΓΙΕΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ» ΜΕ ΑΦΙΣΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 59 - «ΑΓΙΕΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ» ΜΕ ΑΦΙΣΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 59 - «ΑΓΙΕΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ» ΜΕ ΑΦΙΣΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€4,50
Τιμὴ προσφορᾶς
€4,50
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Μόλις κυκλοφόρησε τὸ συνοδευτικὸ βιβλίο τοῦ μεγαλύτερου μέχρι σήμερα βιβλίου μας «Ἁγίες Βασίλισσες καὶ Πριγκίπισσες».
 ΑΓΙΕΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ

Βοηθῆστε τὰ παιδιά σας νὰ ξεφύγουν, ἔστω γιὰ λίγο, ἀπὸ τὶς ὀθόνες ποὺ τὰ περιτριγυρίζουν καὶ ταυτόχρονα νὰ μάθουν τὰ βασικὰ στοιχεῖα καὶ τὴν εἰκόνα τῶν Ἁγίων Βασιλισσῶν καὶ Πριγκιπισσῶν ποὺ περιλαμβάνονται στὸ μεγάλο μας βιβλίο. 24 σελίδες 28,50 Χ 20.50, 12 αὐθεντικὲς εἰκόνες γιὰ χρωματισμό, μὲ ἀφίσα 41 Χ 28,50 ἑκατοστῶν καὶ αὐτοκόλλητα.