Κάρτες δώρου
Κάρτες δώρου
Κάρτες δώρου

Κάρτες δώρου

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€250,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€200,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Μὲ μία κάρτα δώρου γιὰ ἀγορὲς ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου χαρίζετε γνώση καὶ ψυχαγωγία μὲ αἰώνιο ἀξία στὰ παιδιὰ καὶ τὶς οίκογένειες ποὺ θὰ τὴν λάβουν!