ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€33,50
Τιμὴ προσφορᾶς
€29,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Συχνὰ ἀκοῦμε τὰ παιδιά μας νὰ ἐπιζητοῦν τὶς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας Θεοτόκου.

Τί γνωρίζουν τὰ παιδάκια μας γιὰ τὴν Παναγία;

Μὲ αὐτὸ τὸ πακέτο προσφορᾶς γνωρίζουμε μαζὶ μὲ τὰ παιδιά μας τὰ σημαντικότερα στοιχεῖα γιὰ τὴν Παναγία καὶ συναρπαστικές, πραγματικὲς ἱστορίες θαυματουργῶν εἰκόνων της.

Τὸ πακέτο προσφορᾶς συμπεριλαμβάνει ὀκτὼ βιβλία, μία ἀφίσα, 18 αὐτοκόλλητα καὶ 12 ξυλομπογιὲς γαλλικῆς κατασκευῆς.

ΕΚΠΤΩΣΗ καὶ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ*! 

(*Γιὰ κυρίως Ἑλλάδα/Κύπρο δωρεὰν ἀποστολή).

Μὲ κλὶκ σὲ κάθε μία ἀπὸ τὶς παρακάτω εἰκόνες, μπορεῖτε νὰ μάθετε περισσότερα γιὰ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ Ὀρθόδοξα καὶ πολὺ χρήσιμα βιβλία αὐτοῦ τοῦ πακέτου προσφορᾶς.

Το πακέτο περιλαμβάνει τὰ ἐξῆς:

    • «Ἡ Ζωὴ τῆς Θεοτόκου»! 

    • 20 σελίδες, μαλακὸ ἐξώφυλλο, 28,5 Χ 20,5 ἑκατοστά. Τὰ παιδιά μας γνωρίζουν μὲ λίγα λόγια καὶ χωρὶς πλατεασμοὺς τὰ βασικότερα στοιχεῖα τῆς ζωῆς τῆς Παναγίας καὶ ταυτόχρονα ἀναπτύσσουν τὴν αἴσθηση τοῦ πραγματικὰ ὄμορφου, χρωματίζοντας τὶς αὐθεντικὰ ὀρθόδοξες εἰκόνες. Τὸ βιβλίο ἐμπεριλαμβάνει ἀφίσα μεγέθους Α3 καὶ 18 αὐτοκόλλητα.

Ἡ Ζωὴ τῆς Θεοτόκου, σὲ εἰκόνες, μὲ ἀφίσα καὶ αὐτοκόλλητα!

Παναγία ἡ Βουλκανιώτισσα

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ

Παναγία ἡ Παραμυθία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ

Παναγία Τσαμπίκα τῆς Ρόδου

Συμπεριλαμβάνει τοὺς Χαιρετισμοὺς ὅπως τοὺς κάνουμε καθημερινὰ στὸ σπίτι μας!

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ

Παναγία τῆς Ἁγίας Νάπας

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ἀρ. 81 - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ - Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ἀρ. 31 - Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ἀρ. 23 - Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ

 ''ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΔΩΡΟΥ''

Γιὰ ἀποστολὲς ἐκτὸς Ἑλλάδος/Κύπρου καὶ Εὑρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μόνο ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικὸ κατάστημα www.potamitis.us